Meny

För rationell och effektiv grovfoderhantering

I Vestmek programmet finns det mesta du behöver för att effektivisera din grovfoderhantering. Det är viktigt att varje del i din grovfoderkedja är rationell. Kedjan blir inte starkare än sin svagaste länk och hos Vestmek hittar du bara starka länkar.

Produktansvaret för Vestmeksortimentet är sedan 1 mars 2020 övertaget av Stubb AB.

Produktkatalog Vestmek

Läs broschyren

 

Avlastarbord och transportör

Läs broschyren

 

Transportfläkt

Läs broschyren

Fylltömmare

Läs broschyren

 

Rör, böjar, cyklon och tillbehör   

Läs broschyren