Meny

Om Rekordverken

Rekordverken har sedan 1950-talet varit en stabil leverantör av hackar till tröskfabriker i Europa och Amerika. Kunderna erbjuds den senaste tekniken inom halmhackning och spridning av halm och agnar. Rekordverken för ett intensivt samarbete med tröskfabriker, lantbrukare och olika institutioner för fortsatt utveckling av halmhackning och agnspridning.

Tillverkningen vid Rekordverken består idag till större delen av Rekord sortimentet och där ingår halmhackar och agnspridare. 

Antalet anställda har under de senaste åren ökat och är för närvarande ca 60 st.

Rekordverken är certifierade enligt ISO 9001 och ingår i den grupp av företag som benämnes Farbolagen.